سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا صداقتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مسعود پرهوده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مجتبی حکیم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود جورابیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در چند دهه اخیر سیستم های ذخیره کننده انرژی با انگیزه های متفاوتی به منظور بهبود عملکرد سیستم هایقدرت مورد توجه قرار گرفته اند. تکنولوژی های ذخیره سازی انرژی در مقیاس بزرگ ، طیف گسترده ای از کاربردها را تحتپوشش قرار می دهند، که در جهت کاربردهای کیفیت بالا و سرعت عمل در پشتیبانی از انرژی الکتریکی و افزایش قابلیتاطمینان شبکه مورد استفاده قرار می گیرند و باعث کاهش مدیریت انرژی و افزایش سودآوری می شود. در این مقاله سعیشده تا ضمن بیان ساختار ، اصول عملکرد، مزایا و معایب و همچنین کاربرد تکنولوژیها ، مقایسه رفتاری در جنبه هایگوناگون بین آنها صورت پذیرد تا ضرورت بکارگیری آنها در سیستمهای قدرت بیشتر مورد توجه قرار گیرد .در ادامه بدلیلنسبت به سایر تکنولوژیهای ذخیره کننده انرژی ، شبیه سازی هایی با SMES قابلیت های عملکردی بالای ذخیره سازحضور این ذخیره کننده انرژی بر روی سیستم قدرت هشت شینه در زمینه میراسازی نوسانات توان در نرم افزارصورت گرفته است.