سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم فاضلیان دهکردی – دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی یزد
محمد تقی قانعیان – دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده:

برای تثفیه فاضلاب شهری روشهای مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به روشهای برکه های تصفیه فاضلاب اشاره کرد . برکه های تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه های عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به وسیله ی روشهای طبیعی و به ویژه در اثر واکنش جلبک ها و باکتری ها تصفیه می گردد . هزینه های ساختمانی ، میزان سرمایه گذاری اولیه و تجهیزات مورد نیاز آنها پایین و بهره برداری و نکهداری از آنها بسیار آسان و کم هزینه می باشد . برکه های تثبیت فاضلاب بدون شک در مناطق گرمسیری و جایی که زمین کافی در اختیار باشد یکی از روشهای تصفیه فاضلاب می باشد . برای تصفیه فاضلاب شهر یزد پس از انجام بررسی ها و مطالعات طولانی روش برکه های تثبیت انتخاب شده که روشی مناسب با خصوصیات اقلیمی منطقه می باشد . هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی برکه های تثبیت یزد در تصفیه فاضلاب شهری می باشد. این تحقیق به مدت ۶ ماه از فروردین تا شهریور سال ۱۳۸۳ انجام گردید. جهت بررسی عملکرد تصفیه خانه پس از انجام بازدیدهای محلی و بررسی سوابق موجود ترتیبی داده شد که ماهیانه بطور همزمان یک نمونه از فاضلاب ورودی و یک نمونه از پساب خروجی برداشته شود نمونه برداری به روش مرکب انجام شد و پس از نمونه برداری سریعا به ازمایشگاه منتقل گردید . در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت کلی و نحوه بهره برداری از تصفیه خانه مزبور ، شاخص های کیفی تصفیه ی فاضلاب نظیر PH و دما و BOD5 و COD و E.C فاضلاب ورودی و پساب خروجی مورد بررسی قرار گرفت. در فاضلاب ورودی میانگین مقادیر PH و دما و BOD5 و COD و E.C به ترتیب برابر ۸/۱ و ۲۴/۸ درجه سانتیگراد و ۱۴۰mg/l و ۴۴۰mg/l و ۱۵۷۶/۷s/cm می باشد . میانگین مقادیر به دست امده از پساب خروجی در مورد PH و دما و BOD5 و COD و E.C به ترتیب برابر ۸/۸ و ۲۴/۷ درجه سانتیگراد و ۴۵/۸mg/l و ۳۸۱/۷mg/l و۶۳۵۸/۳s/cm می باشد. با توجه به نتایج فوق راندمان سیستم در حذف BOD و COD به ترتیب ۶۷/۳ و ۱۳/۲۵ درصد بوده و از طرفی میزان EC شدیدا افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن تابش خورشید در این فصول و تبخیسر زیاد می باشد.