سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان
سیدمهدی ابطحی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
گیتی امتیازی – استاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

همواره یکی از معضلاتی که مردم اقلیم های خشک و کویری با آن مواجه بوده اند مسالهماسه های روان موجود دراین مناطق می باشد در پژوهشهای اخیر روشی جدید و ابتکاری برای اولین بار مورد بررسی قرارگرفتها ست عملکرد این روش که الهام گرفته از طبیعت بوده برپایه استفاده از باکتریهای موجود در خاک به عنوان کاتالیزور و تولید رسوب کربنات کلسیم حاصل ازواکنش این میکروارگانیسم های پاشیده شده برسطح خاک با اوره وکلرید کلسیم به عنوان مواد واکنش دهنده می باشد دراین مقاله تاثیر این روش برروی خاک ماسه ای سگزی با استفاده از آزمایش تونل باد مورد ارزیابی قرارگرفته و براساس نتایج بدست امده استفاده از این روش فرسایش بادی خاک را در نمونه های تیمار شده به مدت ۳۰ روز به میزان ۱۲ برابرکاهش داده و از مقدار ۴۲۱۷ گرم به ۳۴۵ گرم فرسایش در سطح سینی کاهش داده است.