سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل معصومی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نجف آباد
امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
مریم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
اردلان شهامت نژاد – کارشناسی ارشدخاک و پی

چکیده:

اخیرا به علت انبار کردن دور ریز کارخانه های سنگ بری در اطراف شهر مشکلات زیست محیطی برای آن مناطق ایجاد شده و گاها به علت عبورکردن جادها از بین این مواد و باربری بسیار پایین آنها به فکر تثبیت آنان افتاده شد. الیاف پلی مری مانند پلی پروپیلن که با محیط همخوانی نزدیکی دارند که بهترین گزینه را برای این نو خاک دارا می باشد. در این پژوهش برای اولین بار عملکرد این نوع خاک همراه با ترکیب الیاف پلی پروپیلن با اندازه ۱۲ میلیمتری با درصد وزنی های ۰/۵ ، ۰۱ و ۰/۱۵ و ۰/۲۵ درصد وزنی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در بهترین و بهینه ترین حالت در ترکیب خاک با الیاف پلی پروپیلن ۱۲ میلیمتری با درصد وزنی % ۰/۱ باشد. این ترکیب باربری خاک را در آزمایش CBR بیش از ۴۵۰ % افزایش داد.