سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق صادقیان – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز
امیررضا واعظی – دانشجویکارشناسی ارشد
محمدرضا بازرگان لاری – استادیار دانشگاه آزاد تهران شرق
علیرضا نوری – دانشجویکارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

عملکرد مناسب سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی ANFIS مستلزم تنظیم مناسب آن است انتخاب تابع انتقال مناسب ازموارد چالش برانگیزی است که درمرحله تنظیم ANFIS باید انجام شود تحقیقات گذشته نشان میدهد که تاکنون توصیه ای درارتباط با انتخاب تابع انتقال مناسب برای مدلسازی بارش رواناب نشده است دراین مقاله اثرانتخاب توابع انتقال مختلف بردقت پیش بینی های منتخب برساختارANFIS اموزش دیده درشبیه سازی بارش – رواناب رودخانه خرم آباد بررسی شده است نتایج نشان میدهد که تابع انتقال گوسی و زنگوله ای بهترین کارایی را دربین توابع انتقال برای شبیه سازی بارش رواناب دررودخانه موردنظر دارند.