سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا عقیلی مهریزی – دانشگاه آزاداسلامی ،واحدیزد،گروه اقتصاد،یزد،ایران
جلیل توتونچی – دانشگاه آزاداسلامی ،واحدیزد،گروه اقتصاد،یزد،ایران

چکیده:

بهبود عملکرد سازمان ها،مستلزم داشتن مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد است. زیرا تحقق اهداف سازمانهای دولتی بدون وجود یک مدل جامع به منظور ارزیابی و بازنگری برنامهها امکان پذیر نبوده و سازمان ها نمی توانند بدون توجه به نتایج حاصل از فعالیت ها مدیریت مؤثر خود را بر اجرای برنامه ها اعمال نمایند. با توجه به اهمیت بخش بهداشت و درمان و نقش مهم بیمارستان ها در ارتقای نظام سلامت کشور ،پژوهش جاری به ارزیابی عملکرد بیمارستان شهدای کارگر استان یزدبااستفاده ازکارت امتیازمتوازن می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مقدار میانگین حاصله برای تمامی وجه های عملکرد بیمارستان شهدای کارگر استان یزدبالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است .همچنین برمبنای نتایج بدست آمده،ارزیابی افراد از وضعیت عملکرد در هر چهار وجه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری بیشتر از حد متوسط بوده است،بطوری که از دید افراد، منظر فرآیندهای داخلی بهترین و مطلوب ترین ومنظر مالی پایین ترین رتبه را داشته است.