سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شاکران – دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد فرهادی نسل –
ابوالفضل اسلامی –

چکیده:

سنجش پارامترهای مقاومتی خاک قبل و بعد از انجام بهسازی عمیق از اهمیت زیادی برخوردار است. انجام این ارزیابی علاوه بر اطمینان از حصول افزایش مقاومت، میزان موفقیت روش بهسازی عمیق بکار رفته را نیز نشان میدهد.آزمایش نفوذ مخروط با توجه به اطلاعات پیوسته و گستردهی آن (مانند مقاومت نوک مخروطqc)اصطکاک جداریfs) و فشار آب حفرهایu) مورد توجه بسیاری از محققان و پیمانکاران ژئوتکنیک قرار گرفته و میتواند گزینه مناسبی جهت ارزیابی رفتار خاکها باشد.در این تحقیق ۱۱ سایت با خاک ماسهای مورد مطالعه قرار میگیرد. در این سایتها ضمن استفاده از متداولترین روشهای بهسازی خاک در عمق، جهت ارزیابی رفتار خاک و عملکرد شیوهی بهسازی بکار گرفته شده، ازCPT و یاCPTu استفاده گردیده است. با بررسی و مقایسه نتایج این سایتها و با توجه به ویژگیهای خاک محل، شیوهی بهسازی بکار رفته مورد ارزیابی قرار میگیرد