سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل معصومی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نجف آباد
امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
اردلان شهامت نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مریم مرادی – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

بهبود پارامترهای مقاومتی خاک های ریزدانه همواره مورد توجه مهندسین عمران بوده است. یکی از روش های قدیمی و متداول تثبیت و بهبود بخشی پارامترهای مقاومتی خاک های ریزدانه، تثبیت با مواد سنتی آهک و سیمان و قیر می باشد. در این تحقیق تأثیر افزودن الیاف پلی پروپیلن بر رفتار مکانیکی خاک و استفاده از رزینهای پلی مری مورد بررسی قرار می گیرد. افزودن الیاف باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری مخلوط خاک گردیده و باربری آن را نیز افزایش میدهد ،همچنین با استفاده از مواد جدید رزینهای پلی مری می توان باربری خاک های سست را افزایش داد.در این پژوهش استفاده رزین های پلی مری پلی وینیل الکل PVAc وPVA مورد بررسی قرار گرفته است و با الیاف مصنوعی پلی پروپیلن با درصدهای مختلف مقایسه گردیده است و برسی آزمایشگاهی آن توسط تست CBR ارزیابی شده است. بدیهی است با افزایش باربری خاک سازه با هزینه کمتری احداث خواهد شد.