سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علاء الدین ملک – دانشگاه تربیت مدرس تهران، گروه ریاضی، تهران، ایران
نادیا امیری – دانشگاه تربیت مدرس تهران، گروه ریاضی، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله ۹ رشته تحصیلی از دانشکده های علوم زیستی، علوم ریاضی و علوم پایه از دانشگاه تربیت مدرس به عنوان (DMU) در نظر گرفته شده است. عملکرد این گروه ها را براساس شاخص های زیر در سال ۱۳۸۸ ارزیابی کرده ایم. شاخص های ورودی: تعداد اساتید عضو هیئت علمی و هزینه های عمومی. شاخص های خروجی: تعداد فارغ التحصیلان ارشد، تعداد فارغ التحصیلان دکترا، درآمد اختصاصی و تعداد مقالات چاپ شده در مجلات خارجی. پس از جمع آوری داده ها ی خام و نرمالسازی آنها، مسئله را بر اساس مدل مضربی (CCR) ورودی محور مدل بندی کرده ایم و بعد از فرمول بندی داده ها با استفاده از روش سیمپلکس (M-بزرگ) مقادیر تابع هدف که در واقع همان کارآیی گروه ها می باشد را محاسبه کرده ایم. نتایج بدست آمده با توجه به داده های مربوط به شاخص های ورودی و خروجی هر گروه قابل توجیح می باشد.