سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مهرمطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

سد سن گریز رویه بتنی CFRD)یکی از انواع سدهای سن گریز است که یک رویه بتنی در بالادست آن همانند آببند عمل کرده و مانع از عبور آب به طرف پایین دست میشود. به دلیل مزایای خاص این نوع سد از جمله امکان اجرای مصالحسن گریز در هوای مرطوب، امکان اجرای عملیات تزریق به موازات اجرای مصالح سن گریز، حجم کمتر بدنه این سد ب هدلیل مقاومت برشی بالا نسبت به سدهای مشابه، نشست کم مصالح سن گریز و در نهایت زمان ساخت کوتاهتر و اقتصادی بودن،طراحی و روش ساخت این نوع سد در دهههای اخیر در جهان توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مواردی که در طراحیسدها بسیار مهم است، نیم نگاه تیم طراحی به وضعیت اجرایی پروژه در زمان ساخت سد است. عدم توجه به تحلیلهای حین ساخت توسط تیم طراحی و عدم تعیین روش اجرای مناسب در زمان ساخت، ممکن است منجر به اتلاف سرمایه و زمان شود.