سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مجید عباسی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
موسی احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
الهام کلانتری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

هدف این مقاله ارزیابی عملکرد بانکداری قرض الحسنه و بانکداری اسلامی درایران و نیز کارایی آنها درتجهیز سپرده ها و به کارگیری آنها درفعالیت های اقتصادی و گسترش معارف و مبانی شرع مبین اسلام و فرهنگ قرض الحسنه و تعمیق هرچه بیشتر این سنت حسنه درجامعه و تجارب جهانی می باشد به این منظورازروش توصیفی تحلیل استفاده شده است نتایج حاصل حاکی از آن است که بانکداری اسلامی و بانکداری قرض الحسنه به عنوان یک بانکداری امن تر و قابل کنترل تر با رشدی سریع درحال جذب مشتریان جهانی است بانکداری اسلامی یکی از سریعترین بخشهای درحال رشد درصنعت اقتصاد است و باتوجه به اینکه بانکداری قرض الحسنه مستقیما بهبخشهای مولد تسهیلات اعطا می کند و خود را موظف به نظارت برمصرف آنها میداند براجرای صحیح اعطا قرض الحسنه به افراد واجد شرایط کنترل و نظارت دارد نقش مهمی درتشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی می تواند داشته باشد.