سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مازیار داریوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
میرپویا ناصری علوی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
سیدمحمد سیدحسین – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

عملکرد ایمنی رمپهای خروجی سمت چپ ب مقایسه کردن عملکردایمنی رمپه ای خروجی درسمت راست نواحی واگرایی آزاد راه ارزیابی شده است طبق اطلاعات جمع آوری شده دراین متن تحقیقی از تعارض ترافیکی و مقایسه مقطعی تصادفات به عمل آمده چهارنوع از تعارض ترافیکی مشخص شده و بدان پرداخته شده است میانگین میزان تعارض یا برخورد درنزدیکی رمپ بطور تقریبی ۱۰ مورددرهر ۱۰۰۰خودرو بوده است اطلاعات مربوط به تصادفات برای رمپ های خروجی سمت چپ با رمپ های خروجی سمت راست بواسطه دو نوع رمپ خروجی مقایسه شده اند به ترتیب خروجی یک خطه و خروجی دو خطه با یک خط اختیاریمقایسات نشان میدهد که دررمپ خروجی سمت چپ میانگین تعداد تصادفات سرعت تصادف و درصد شدت تصادفات بیشتر بوده است نتیجه بدست آمده مطابق با مقایسه مقطعی است انتظار می رود تا این متن بتواند به مهندسین کمک کند تا درک بهتری از رمپ های خروجی سمت چپ درانشعاب ازاد راه داشته باشند و اقدامات متقابل مناسب و طراح یهای سودمندی را برگزینند.