سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران رحیم اف – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهشید سیدکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

ارتقا سطح ایمنی در شبکه معابرشهری نقش مهمی در افزایش اعتمادپذیری و کارایی شبکه حمل و نقل دارد و یکی از مهمترین پارامترهای موثر در افزایش ایمنی درشبکه معابر کنترل سرعت وسایل نقلیه می باشد بطوریکه موجبافزایش ایمنی عبور عابرپیاده و کاهش تعداد و شدت تصادفات بین وسایل نقلیه می گردد دراین راستا سرعتگیرها نقش مهمی درکاهش سرعت وسایل نقلیه درطول معبر و محل تقاطعات ایفا می کنند دراین مقاله به بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سرعتگیرهای مختلف سرعتگیر پلاستیکی و سرعتگان آسفالتی ذوزنقه ای که درسطح شهر مورد استفاده قرارگرفته اند پرداخته شده است و همچنین با استفاده از آمار به مقایسه عملکرد آنها در کاهش سرعت و به بررسی نحوه برخورد رانندگان به تفکیک سن با سرعتگیرها و سرعتگاه ها پرداخته شده است.