سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیاردانشگاه شهیدچمران اهواز
ایمان شب زنده دار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب
احسان دریکوند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

تصفیه خانه فاضلاب اولنگ شرق مشهد به روش برکه تثبیت شامل استخرهای بی هوازی فکولتاتیو و استخرهای بلوغ که بصورت سری قرارگرفته اند فاضلاب حدود ۴۵۰۰۰ مترمکعب درروز را درشرق شهرمشهد تصفیه می کند دراین مقاله سعی براین خواهد شد که به بررسی پساب خروجی تصفیه خانه درصورت تخلیه به رودخانه کشف رود و تاثیرات زیست محیطی آن بررودخانه مذکور و اکوسیستم آبی پرداخته شودکه دراین راستا به بررسی عملکرد و راندمان تصفیه خانه دردو فصل تابستان و زمستان ۱۳۹۰ پرداخته شده است و مقایسه ای با استانداردهای محیط زیست ایران EPA ، FAO ی WHO علی الخصوص درمورد BOD ، COD ی TSS صورت گرفته که متاسفانه دراکثر موارد خروجی ها بالاتر ازاستانداردهای موجود جهت تخلیه به آبهای سطحی و همچنین کشاورزی است کهدرصورت سهل انگاری و تخلیه به رودخانه خطری جدی برای محیط زیست می باشد.