سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود مرادیان – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
نیکان صدرکریمی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
علیرضا عسگری حداد – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رضا علیدادی – سازمان بندر و دریانوردی خرمشهر

چکیده:

محیطهای گرم همچون سواحل جنوبی کشور ما شرایط مناسبی را برای خوردگی در اثر حمله سولفات و یون کلر برای بتن به وجود می آورد در چنین مناطقی نیاز به ارزیابی دوره ای در مورد وضع بتن مورد استفاده در س ازه وجود دارد دراین مطالعه در ارزیابی بتن دو اسکله حاشیه اروند رود مجموعه ای از آزمایشهای مخرب و غیرمخرب همچون آزمایش تعیین مقاومت فشاری ، جذب آب تعیین عمق کربناتاسیون و آزمایش XRD انجام شد نتایج آزمایشها نشان داد که کیفیت مناسب بتن سبب جلوگیری از خوردگی آمارتور بوده است جز در چند مورد که ضعف سازه ای یا برخورد بارهای خارجی سبب خرابی بتن این نقاط گردیده است بتن مورد استفاده تقریبا سالم مانده است.