سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عموزاده عمرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
سعید حسامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

عریان شدگی مصالح آسفالتی شکست پیوند چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی بدلیل تاثیر رطوبت یا بخار آب است که باعث جداشدن قیر از مصالح سنگی می شود این پدیده در مناطقی که بارندگی زیاد یا سطح آبهای زیرزمینی بالا باشد و یا بنحوی آب در مجاورت مصالح روسازی آسفالتی قرار گیرد اتفاق می افتد آسفالت ماستیک بهدلیل فضای خالی بسیار کم زیر۱ درصد و اتصال قوی بین چسبنده و مصالح سنگی می تواند تا حدو د زیادی مانع عریانشدگی شود دراین پژوهش آسفالت ماستیک با ۵ نوع دانه بندی از ریزترین تا درشت ترین ساخته شدند و تحت آزمایش کشش غیرمستقیم خشک و اشباع و نیز آزمایش جوشاندن قرارگرفتند تا احتمال عریان شدگی این مخلوط ها با توجه به دانه بندهای مختلف مورد ارزیابی قرارگیرد.