سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم پروین – کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان
هوشنگ باقری –
مسلم سروستانی –
علی کردانی –

چکیده:

آب بعنوان مهمترین عامل و اساسی ترین نهاده تولیددر بخش کشاورزی و درعین حال محدودکننده ترین گزینه در کشور ایران و خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه جدی قرارگرفته است با توجه به راندمان بسیار پایین آب در بخش کشاورزی و آبیاری ایجاد شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی گام بزرگیدرجهت استفاده بهینه از آب درکشور است وقوع خشکسالی درچندسال اخیر علیرغم بروز خسارتهای مادی فراوان توجه همگان را به اهمیت آب و لزوم صرفه جویی در مصرف و بهره برداری بهینه از آن معطوف نموده است احداث شبکه های ابیاری و زهکشی مدرن گذشته از افزایش راندمان آبیاری و مصرف بهینه آب حفاظتخاک را نیز در بردارد توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی نقش با به سزایی در توسعه اجتماعی اقتصادی کشور داشته و باعث صرفه جویی در میزان آب مصرفی و افزایش راندمان آبیاریمیگردد. از آنجایی که استان خوزستان در منطقه خشکو کم باران قرارگرفته است برنامه ریزی و استفاده صحیح از منابع آب اهمیت بسزایی دارد از طرف دیگر بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در کشور شامل می شودو بیشترین هدررفت آب نیز دراین بخش صورت میگیرد با توجه به اینکه کارایی و بازدهی آب در استان خوزستان پایین می باشد مدیریت کمی و کیفی منابع آب جهت ایجاد شرایط پایدار و مناسب به منظور حفظ کشاورزی و امورحیاتی امری مهم و اجتناب ناپذیر بنظر می رسد بنابراین مدیریت بهینه منابع آب یکی از مهمترین ارکان دستیابی به توسعه پایدار می باشد.