سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس علی پور – عضو هیات علمی و استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی ماز
انسیه اندرواژ – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ، دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری (توریسم) به عنوان بخش مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می رود و در بین انواع مختلف گردشگری، طبیعت گردی ابزاری مناسب جهت دستیابی به گردشگری پایدار می باشد.در این میان منطقه میانکاله به دلیل برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و تنوع زیستی بالا،از پتانسیل بالایی برای جذب اکوتوریست برخوردار است . هدف این پژوهش ارزیابی ظرفیت ها وتنگناهای اکوسیستم تالاب میانکاله در توسعه گردشگری منطقه با استفاده از مدلSWOT است. این مدل که ارزیابی کننده نقاطقوت، ضعف، فرصت و تهدیدها است ، بهترین راهبرد برایفرآیند برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی محسوب می شود . روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی بوده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق با بررسیهای انجام گرفته از طریق تکنیک سوات ، استراتژی تدافعی را نشان دادهکه ظرفیت های اکوسیستم میانکاله زیاد بوده و علیرغم وجود ضعف در عوامل درونی به جهت وجود فرصت های بیشمار بیرونی میتوان با کمک آنها بهتقویت عوامل درونی پرداخت. شبه جزیره میانکاله به دلیل برخورداری از تنوع اکوسیستم گیاهی ، مرتعی و تالابی و وجود منابع غذایی مناسب ، همچنین برخورداری از امنیت و چشم اندازهای بی نظیر و استثنایی زیستگاه مناسب و باارزشی برای وحوش و پرندگان آبزی است که در کنار افزایش انگیزه های جوامع محلی در ارتباط با فعالیتهای زیست محیطی و تغییر نگرش در بخشهای دولتی و جوامع محلی نسبت به جایگاه ها و توانمندی ها ، نسبت به مدیریت و حفاظت از منابع زیستی اقدام نمود