سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود احمدوند – کارشناسان ارشد خاک و پی
آروین عبدالمالکی –
حامد قدمی –

چکیده:

درطراحی پی ها برروی توده های سنگی نیاز است که توده سنگ ساختگاه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگیرد یکی ازاین جنبه ها علاوه بربررسی مساله نشست و ناپایداری تعیین ظرفیت باربری پی سنگی است میزان تاثیر ناپیوستگی ها درپی روی ظرفیت باربری آن بستگی به جهت داری شرایط سطح و پرکننده های این ناپیوستگی ها دارد دراین پژوهش پس ازانجام مطالعاتی روی توده سنگ پی سدصفا دراستان کرمان ضمن محاسبه ظرفیت باربری پی سنگی با استفاده ازروشهای تجربی و تحلیلی پس ازمدلسازی سه بعدی بدنه سد و سنگ پی و تکیه گاه ها بوسیله نرم افزار abaqus انالیز تنش دردو حالت انجام شده است درحالت اول با فرض محسط پیوسته برای پی سنگ آنالیز با درنظر گرفتن پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگ برای سنگ پی انجام شده است درحالت دوم آنالیز با درنظر گرفتن دودسته درزه درپی سنگ بصورت صفحات ضعیف نزدیک بهم بادرنظر گرفتن پارامترهای ژئوتکنیکی سنگ بکر برای سنگ پی انجام شده است