سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی انگوران – کارشناس ارشد سازه، عباس آباد-دفتر فنی استانداری مازندران
محمدتقی چایچی نصرتی – کارشناس ارشد سازه، نوشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

پل عباس آباد که در سال ۱۳۱۱ ساخته شده است به دلیل مرتبط کردن شهرهای بخش شرقی و غربی استان و همچنین قرار گرفتن در مسیر بزرگراه اصلی شمال کشور، دارای موقعیتی استراتژیک م یباشد . این پل که از نوع خرپایی با اتصالات پرچی می باشد، با توجه به قدمت زیاد در اثر عوامل مخرب محیطی دچار فرسودگی شده، و همچنین با توجه به ارتقاء ضوابط آیین نامه های جدید و افزایش بارهای ترافیکی، لزوم ارزیابی ظرفیت باربری آن در حال حاضر و به خصوص در مواقع اضطراری بیش از پیش احساس می شود. از این رو با جمع آوری اطلاعات ساخت و برداشت وضع موجود، مدل سازی پل به کمک نرم افزار ۲۰۰۰SAP انجام گردید و با انجام بارگذاری و تحلیل استاتیکی خطی مقاومت سازه پل مورد بررسی قرار گرفت، که مشاهده گردید سازه پل در برابر بارهای بهره برداری سطح عملکرد مورد انتظار را تامین می کند، اما در برابر بار زلزله از مقاومت کافی برخوردار نمی باشد و در آستانه فروریزش قرار می گیرد. در ادامه با افزودن المان های سازه ای و ترمیم اعضای موجود نسبت به تقویت سیستم سازه ای پل اقدام گردید.