سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کرامت تیموری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
دانیال آبادی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

طول عمر پس از برداشت گلهای شاخه بریده بعنوان مهمترین صفت ارزیابی گل های عرضه شده به بازارهای گل و گیاه و گلهای معرفی شده جدید ،%۳۳ درصد متاثر از شرایط قبل از برداشت و ۶۶ درصد متاثر از شرایط پس از برداشت می باشد حفظ کیفیت گل های شاخه بریده در مدت طولانی، به نحوی که مصرف کننده از آن لذت ببرد و دوام عمر طولانی داشته باشد به طور چشمگیری در حال توسعه است. . به منظور بررسی تاثیر گذاری متانول و اتانول بر دوام عمر گل شاخه بریده میخک آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی یزد در سال ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد.آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل فاکتور کاربرد دو نوع الکل متانول و اتانول در شش سطح (۰،۲،۴،۶،۸،۱۰) درصد بود. صفات مورد اندازه گیری شامل وزن شاخه گل، کلروفیل b و وزن تر غنچه بود. تجزیه واریانس حاکی از آن است که تمام صفات در سطح ۱% بر کلروفیل برگ و وزن شاخه گل و همچنین صفت وزن تر غنچه به غیر از نوع گل در سایر صفات معنی دار نبود معنی دار بود. مقایسه میانگین حاکی از آن است که نوع گل خوشه ای با میانگین (۸۸/۰) دارای سطح بالاتری نسبت به گل استاندارد بود. مقایسه میانگین وزن تر نشان می دهد که نوع گل خوشه ای با میانگین (۹۳/۶) دارای بالاترین سطح نسبت به گل استاندارد بود. مقایسه میانگین وزن شاخه گل مشخص می کند که نوع گل خوشه ای با میانگین وزن (۷۵/۲) دارای بالاترین وزن را نسبت با وزن شاخه گل پس از آون شدن داشته است.