سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمجتبی زرگر – کارشناس ارشد مدیریتبازرگانی

چکیده:

یکی از اهداف خصوصی سازی توزیع عادلانه ثروت است که با هدف حفظ منافع اقشار کم درآمد جامعه واگذاری سهام شرکت ه او موسسات دولتی درقالب طرح توزیع سهام عدالت دردستورکار دولت جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است این مقاله به بررسی اهداف خصوصی سازی براساس ادبیات اقتصادی رایج و اهداف درنظر گرفته شده برای طرح توزیع سهام عدالت می پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا این طرح خصوصی سازی تلقی می شود یا خیر نتایج بررسی نشان میدهد که این طرح از جنبه افزایش بهره وری کارایی و سودآوری شرکت ها که از اهداف اصلی خصوصی سازی هستند خصوصی سازی تلقی نمی شود همچنین نحوه انتخاب مشمولین طرح ونیز سازماندهی تعاونی های شهرستانی بیانگر ناهماهنگی درمدیریت و کنترل شرکت های تعاونی شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی است که از ابزارهای لازم برای خصوصی سازی و نیل به کارایی هستند.