سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم شاه بیک – خدمات شهری شهرداری کرج
کاوه حاتمی – دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی ، وزارت کشاورزی
مرتضی کاشفی الاصل – بخش محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

فاضلابهای صنعتی کارخانه توسط لوله های به سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی هدایت می شود که شامل بخشهای تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی است. فاضلابهای بهداشتی از طریق چاههای موجود در بخشهای به بهداشتی بدون تصفیه دفع می گردد . درجه تصفیه مورد نیاز و استانداردهای مواد اولیه بسته به هدف مصرف نهایی فاضلاب متغیر است بدین معنی که ، درجه تصفیه تابع نوع مصرف منابع آبی است که فاضلاب تصفیه شده بدان تخلیه می گردند و مهمتر از همه تصفیه خودبخود منابع آبی است . معیار سطح مجاز آلاینده در فاضلابهای صنعتی و شهری برای مصارف مختلف از فاضلابها ، استاندارهای سازمان حفاظت از محیط زیست ایران است . هدف نهایی از تصفیه فاضلابهای تولیدی در این کارخانه ، تخلیه به زمینهای کشاورزی موجود در اطراف است . لذا بر مبنای این هدف ، طراحی تصفیه خانه ، مبتنی بر استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که PH فاضلاب چاه جاذب مشکلی ندارد ولی از لحاظ مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز کمی بالاتر از حد استاندارد است. اما باید تصفیه بیولوژیکی مناسب و دقیقی برای کاهشBOD فاضلاب انجام گیرد و رد مورد COD نیز ، چون تخلیه فاضلاب به محیط زیست زیاد است عملیات تصفیه شیمیایی باید دقیقا و به طور کامل صورت پذیرد. اکسیژن محلول خروجی بخاطر هوادهی مناسب ، بای مرود به زمینهای کشاورزی بدون مشکل است.