سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود جورابیان – دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا کیانی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز
هنگامه بصری – دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد صادق جوادی – باشگاه پژوهشگران جوا-ن دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

برنامه ریزی توسعه تولید پراکنده شامل ارزیابی فنی، اقتصادی طرحهای موجود و یافتن تعداد، نوع و مکان بهینه نصب این واحدها میباشد. در سیستمهای قدرت تجدیدساختار شده، تمایل نهادهای سرمایهگذار در بخش تولید در حالافزایش است. از سوی بهرهبردار مستقل سیستم نیز این موضوع هم از نظر قابلیت اطمینان و هم کاهش هزینه هایبهرهبرداری مطلوب به نظر میرسد. در چنین فضایی سرمایهگذار بر اساس قوانین بازار به ارزیابی طرحهای توسعه، هزینهمورد نیاز سرمایهگذاری و تضمینهای موجود میپردازد و سپس اقدام به مشارکت در خرید و نصب چنین واحدهاییمینماید. در این مقاله، از یک رویکرد مشارکتی از سوی سرمایهگذار توسعه تولید بهره گرفته شده است. شبیه سازی بر رویانجام شده است.