سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمرتضی میرحسینی نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایر
رضا برنگی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شبکه های رادیویی شناختی نقش مهمی در فناوری ارتباطات و مخابرات نسل آینده خواهند داشت سیاستهای تخصیص طیف فرکانسی سنتی دیگر جوابگوی نیازهای روزافزون کاربردهای سیار نیست فلذا رادیوی شناختی سعی در استفاده ازطیف بصورت پویا دارد کهبتواند ازفرصتهای طیفی بصورت مفید استفاده کند پروتکل MAC دراین نوع شبکه ها دارای چالشهای گوناگونی است و طراحی کانال کنترل مشترک یکی از مهمترین آنها است که بصورت یک مساله بیان می شود آنچه دراین مقاله بدان پرداخته شده ارزیابی گذردهی شبکه رادیوی شناختی در طراحی کانال کنترل مبتنی بر OFDM است. این طرح با کانال اختصاصی مقایسه شده و نشان دهنده آن است که استفاده از آن در ترافیک سبک شبکه بهینه تر از بهره جستن کانال کنترل است و بهره وری طیفی مناسبتری را بهمراه دارد.