سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان محمدی دشتکی – مدرس آموزشکده کشاورزی شهرکرد
عبدالله صفری دهنوی – مدرس وکارمند آموزشکده کشاورزی شهرکرد
سیدحسن مرتضوی بنی – دانش آموخته ی ماشین آلات کشاورزی
زهرا محمدی عبده وند – دانشجوی مهندسی صنایع از دانشگاه پیام نور واحد اردل

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی ضریب انرژی یعنی انرژی مصرفی بر هکتار و شدت انرژی یعنی انرژی مصرفی برای هرتن تولید آرد گندم از مرحله خاک ورزی تا تولید آرد میباشد که در شهرستان شهرکرد در سال۱۳۸۱ ۹۸ انجام شده است. برای بدست آوردن داده های مورد نیاز تولید گندم از دو روش پرسش نامه ای، و – میدانی در مزرعه و برای تولید آرد از پرسش نامه بهره گرفته شد. در روش پرسش نامه برای تولید محصولتعداد ۴۱ پرسش نامه توزیع گردید. ضریب انرژی برای مرحله خاک ورزی تا حمل و نقل حاصل ازپرسش نامه در منطقه ذکر شده MJha-1 1 1263 و ضریب انرژی برای عملیات میدانی MJha-1 9418 به دستآمد. بیش ترین مصرف انرژی برای آبیاری با میانگین MJha-1 1211 برای پرسش نامه ای و MJha-1 4832 برای میدانی بود. انرژی لازم برای تولید یک تن آرد گندم کارخانه ۵۲۰ مگاژول ) MJt-1 821 ( به دستآمد.که در مقایسه با کشورهای تولید کننده آرد گندم نسبتاً بالا میباشد. شدت انرژی درروش پرسش نامه ای برای تولید گندم MJt-1 3191 ، و در روش میدانی MJt-1 1831 بوده است