سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمودرضا اثنی عشری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

چندی است که عدم برنامه ریزی صحیح در چرخه تولید تا مصرف شیر باعث شده دو قشر دامدار و کارخانه دار کهبه واقع دو بال تولید شیرو لبنیات هستند دچار چالش باشند دامدار همچنان از مشکل کمبود و گرانی علوفه و هزینه سرسام اور تولید گله دارند و در مقابل کارخانه های صنایع لبنی هزینه های بالای تولید خالی ماندن ظرفیتهای تولیدی و عدم حمایت های دولتی را از مشکلات صنعت خود می دانند دراین میان نبود سامانه های منسجم و فراگیر به نام خانه شیر یکی از مهمترین دلایل این نابسامانی است و باعث شده این دو قشر تولید کننده که هر دو در تامین شیر و لبنیات جامعه به عنوان رکن اساسی تامین امنیت غذایی نقش بسزایی دارند مقابل هم قرارگیرند. دامداران کارخانه های شیر را به ائتلاف و تبانی در پایین نگه داشتن قیمت شیر و همچنین استفاده از شیر خشک وارداتی و بعضا مشکلدار متهم می کنند و از سوی دیگر کارخانه ها نیز تخطی دامداران از نرخ مصوب شیر خام را پیش می کشند و افزایش روزافزون قیمت فراورده های لبنی را بدان نسبت می دهند امروزه مشکل صنعت شیر فراتر از دامدار و کارخانه دار است.