سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر محمودی – کارشناس ارشد مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فرهاد عسکری بیزکی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حجر خداداد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

برای شناسایی ساختار لایه های خاک در یک پروژه ، بسته به گستره آن نیاز به حفر یک یا چند گمانه و انجام آزمایشات متعددی می باشد که صرف هزینه بسیاری را در بر می گیرد. افزایش اطمینان در درون یابی ساختار و خصوصیات لایه های خاک بین گمانه ها منجر به بهبود ارزیابی زمینشناسی و در نتیجه کاهش هزینه ها شده و امکان برنامه ریزی صحیح برای انجام عملیات ساختمانی را فراهم خواهد آمد.همزمان با پیشرفت تکنولو ژی تکنیک های جدید در زمینه ارزیابی جنس و ضخامت لایه های خاک ارائه شده است.که یکی از این تکنولوژی ها شبکه عصبی مصنوعیArtifical Neural Network هستند که روند شبکه های عصبی دستگاه ها یا نرم افزارهایی هستند که بر اساس ساختمان عصبی مغز انسان سازمان یافته اند و رفتارهایی را از خود نشان می دهند که مشابه آن در کاربرد مغز انسان وجود دارد بررسی ها نشان می دهند کهمشابه آن در کارکرد مغز انسان وجود دارد بررسی ها نشان می دهد که این شبکه ها قابلیت یادگیری، یادآوری فراموش کردن، شناخت الگو ، طبقه بندی اطلاعات و بسیاری دیگر از مهارتهای مغز انسان را دارد.