سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
حامد حسن زاده خانکهدانی – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب

چکیده:

به منظور بررسی فاکتورهای جوانه زنی در ۱۶ رقم گوجه فرنگی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار به اجرا در آمد. کشت بذر در سینی های کشت ۱۰۵ تایی حاوی پیت ماس انجام شد. به طوری که برای هر رقم ۴ سینی کشت (در مجموع ۴۴۰ بذر) در نظر گرفته شد. ارقام مورد بررسی عبارت خواهند بود از : لستو، کیمیا DFT3000 و DFT3002 و DFT3003 و ZD731 و ZD625 و ZD634 و ZD633 و ZD610 و ۹۰۱۴ و T97301 و RFT112 و TUS33812 و TH1462 رقم سانسید ۶۱۸۹ نیز به عنوان رقم شاهد که در منطقه زیاد مورد کشت است به کار رفت. یادداشت برداری جهت اندازه گیری صفات جوانه زنی به صورت روزانه انجام و تعداد بذر جوانه زنده در هر روز شمارش گردید. در این رابطه صفاتی نظیر درصد نهایی جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارزش حداکثر (PV)، میانگین جوانه زنی روزانه (MDG)، ارزش جوانه زنی (GV)، روز تا ۵۰% جوانه زنی و پراکندگی جوانه زنی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که فاکتورهای جوانه زنی در رقم DFT3002 نسبت به بقیه ارقام در بالاترین و د رمورد رقم RFT112 در پایین ترین سطح قرار داشت.