سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیف الدین موسی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

درحفاری به روش چالزنی و انفجار لرزشهای نسبتا زیادی درزمین ایجادمیشود لذا درصورتیکه این لرزشها کنترل نگردند میتواند صدمات زیادی به سازه های جانبی وارد کند روشهای متعددی ازقبیل کنترل میزان خرج انفجاری هرتاخیر برای کاهش این صدمات وجود دارد لذا باتوجه به راندمان نسبتا مناسب این روش حفاری و امکان کنترل صدمات ناشی از آن برای ۵۰متر انتهایی پروژه تونل غاردلیجان نیز میتوان بادرنظر گرفتن برخی تمهیدات از آن استفاده کرد درپروژه غار دلیجان صدمهندیدن غار عامل کنترل کننده انفجار های تونل می باشددراین تحقیق ضمن تعیین پارامترهای موثر برکنترل صدمات احتمالی ناشی ازانفجار تونل اصول و روش پیشنهادی جهت ارزیابی این صدمات ارایه شده است.