سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرائی – دانشیار قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها، دانشکده عمران دانشگاه ت
امید امین دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

کاربرد ابزارهای لرزهای مستهلک کننده انرژی بهمنظور کنترل غیرفعال ساختمانها، در سالهای اخیر به سرعت در حال توسعه میباشد. در این مقاله رفتار نوع جدیدی از میراگرهای فلزی تحت عنوان میراگر لوله در لوله مورد مطالعه قرار گرفت. نوارهای فولادی ایجاد شده در جداره لوله باتسلیم خود، ضمن مستهلک نمودن سهم عمدهای از انرژی ورودی به سازه، موجب افزایش شکلپذیری و بهبود رفتار لرزهای مهاربندهای هممحور میشوند. عملکرد لرزهای میراگر با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت بارگذاریهای تکآهنگ و چرخهای بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده رفتار هیسترزیس پایدار و ظرفیت استهلاک انرژی مطلوب المان جاری شونده میباشد