سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا مبهوت – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران
سحر صنعتی رودی – دانشجوی کارشناسی شهرسازی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
شیرین عرفان – دانشجوی کارشناسی شهرسازی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد

چکیده:

توسعه فیزیکی شهرها،رشد صنعت ، شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرها ، دوری از طبیعت و قطع رابطه انسان با محیط زیست طبیعی موجب توسعه بی رویه و ناپایدار شهری، تخریب نواحی سبز شهری و بالا رفتن تقاضا برای زمین شهری می گردد، که خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری ،کاهش سهم باغ های شهری و تغییر کاربری این گونه اراضی است. فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آنها نقس اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. بنابراین ایجاد وتوسعه فضای سبز نقش مهمی در زندگی تمام موجودات از جمله انسان دارد. پرداختن به معیارهای شهرسبز می تواند از بزرگترین تحولات مثبت محیط زیستی در شهرها محسوب شود. فضای سبز، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و کالبدی است و برای این که بتواند نقش ها و عملکرد های خود را به خوبی ایفا کند، اولین و مهمترین گام مکانیابی مناسب آن می باشد. پژوهش حاضر به بررسی معیار ها و شاخص های شهر سبز پرداخته و سعی بر انطباق معیارهای شهر سبز با شهر رشت را دارد. هدف این پژوهش افزایش و ارتقا کیفی فضای سبز و اجرای معیارهای شهر سبز در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار در شهر رشت است . این پژوهش بصورت توصیفی تحلیلی، سعی در ارزیابی مسأله مورد نظر دارد. اطلاعات مورد نیاز نیز با مراجعه به اسناد کتابخانه ای، مقالات، آمارنامه ها، طرح های پژوهشی، سازمانهای مربوطه و .جمع آوری و با استفاده از تکنیک AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.