سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حاجی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمدرضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هاشم زاهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با اهمیت یافتن کیفیت آب در دهه های اخیر ، مطالعه پدیده های لایه بندی حرارتی و مغذی شدن مخازن سدها از ملزومات مطالعات سدسازی می باشد . با شناخت تغییرات کیفیت آب مخزن در طول زمان و در عمق های مختلف می توان پیامدهای نامطلوب احتمالی ایجاد شده درکیفیت آب سدها راپیش بینی کرد و روش های علاج بخش را برای آن ارائه نمود.از عوامل مهم و تاثیرگذار بر کیفیت آب مخازن سدها پدیده لایه بندی در مخازن می باشد. لایه بندی حرارتی در دریاچه سدها یکی از عوامل عمده افت کیفیت آب در مخازن می باشد که در کنار عوامل دیگر مدلسازی شامل اکسیژن محلول در آب و مواد جامد محلول در آب در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن مدلسازی کیفی مخزن سد در دست مطالعه گرشا با مدل دو بعدیCE-QUAL-W2 اقدام به تحلیل نتایج و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره برداری از این سد شده است.