سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صابر حمزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب
جواد بهمنش – استادیاران دانشگاه ارومیه
بایرامعلی محمدنژاد –

چکیده:

احداث مخزن باعث افزایش زمان ماند آب و ایجاد پدیده لایه بندی آن می گردد که سبب میشود کیفیت آب خروجی ازسد همان کیفیت آب ورودی به مخزن نباشد لذا شناخت رژیم حرارتی و اثرات آن درداخل مخزن ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله پدیده لایه بندی حرارت ی مخزن سد مارون با استفاده ازمدل ریاضی QUAL-W CE مورد بررسی قرارگرفته است نتایج مدلسازی نشان دهنده وجود لایه بندی حرارتی تابستانه می باشد که ۸ماه ادامه دارد همچنین تغییرات شوری آب نشان میدهد که مخزن سد ازنظر TDS درشرایط مطلوب و محدودیتی از این جنبه ندارد.