سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن صادقی روش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

توسعه لگام گسیخته طبیعت گردی همانند سایر انواع توسعه میتواندآثار منفی برفرهنگ اقتصاد و محیط زیست جامعه میزبان و حتی امنیت و رفاه گردشگران برجای گذارد ازاین رو ارزیابی شرایط زیست اقلیمی امروزه به عنوان ابزاری کارامد دردست برنامه ریزان منطقه ای به حساب می آید تا با شناسایی نقاط بحرانی ضمن هدایت فعالیت های گردشگری به مناطق کم خطر ارزش افزوده سرمایه گذاریها صورت گرفته دراین حوزه را درمناسب ترین حالت ممکن تضمین سازند بنابراین دراین مقاله سعی شد شرایط زیست اقلیمی شهریزد براساس شاخصهای بیکر تروجونگ و اولگی با استفاده از آمارهای سینوپتیک ایستگاه یزد طی سالهای ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۸ مورد ارزیابی قرارگیرد نتایج حاصله نشان داد که درطول سال طیف وسیعی از شرایط زیست اقلیمی از فوق العاده داغ تا بسیار خنک درمنطقه حاکم است همچنین دراین میان شاخص اولگی که درآن قابلیت تطبیق برای عرضهای جغرافیایی زیر۴۰ درجه پیش بینی شده نسبت به سایر شاخصها برای تعیین محدوده آسایش مناسب تر ارزیابی شد.