سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین مرادی مجد – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز
شبنم صفاریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز

چکیده:

منطقه جنگلی بوالحسن با مساحت ۵۷۲۵ هکتار در شمال شرقی شهرستان دزفول در زمره جنگلهای طبیعی جنوب غرب کشور می باشد. با توجه به گونه با ارزش بادام کوهی Amygdalus scoparia که بیشتر عرصه را در بر گرفته جزء گونه های با اهمیت و از ذخایر درختان و درختچه های ایران محسوب می شود، پرداختن به بهره برداری اصولی و توسعه و احیاء آن ضروری می باشد. به منظور اجرای این تحقیق و شناسایی شرایط رویشگاهی گونه بادام کوهی پس از جنگل گردشی و بررسی مقدماتی محدوده رویشگاه بوالحسن، پرسشنامه ای به روش دلفی تهیه گردید و درختیار ۱۰ نفر از کارشناسان منابع طبیعی و اساتید دانشگاه قرار گرفت. در این مرحله ۲۸ معیار به عنوان معیارهای قطعی شناسایی شدند. سپس روشTOPSIS به منظور رتبه بندی عوامل مهم رویشگاه بادام کوهی به عنوان روش کار انتخاب و معیارها توسط آن وزن دهی و رتبه بندی گردید. با استفاده از نتایج حاصل از روش TOPSIS جهت های شمالی و شمالغربی و شیب۱۵-۰%به عنوان تأثیرگذار ترین و مهم ترین عامل بر رویش بادام کوهی در این منطقه شناسایی شدند. در نهایت راهکارهای مدیریتی ارائه گردید