سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد باعقیده – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم سبزوار
صادق زمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
رسول ابویسانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
عاطفه عرفانی رحمت نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در بین گرایشهای مختلف موجود در سفرهای جهانگردی بیشترین سطح رشد به سفرهای زیست محیطی اختصاص یافته است. مکان های هدف این نوع از گردشگری، عمدتاً پار کهای ملی، ذخیره گاه های حیات وحش، سیماهای طبیعی جذاب و تماشایی و مناطق بکر و دست نخورده م یباشد.از این رو شناسایی ویژگیهای محیطی و خصوصاً ویژگی های اقلیمی و زیست اقلیمی این مناطق ضامن استمرار و رشد فزاینده اکوتوریسم در این مناطق خواهد بود. پناهگاه حیات وحش شیراحمد در غرب استان خراسان رضوی در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سبزوار در مجاورت محور مواصلاتی تهران – مشهد و سبزوار – بردسکن واقع شده است.این منطقه به دلیل برخورداری ازگونه های گیاهی و جانوری قابل توجه و ارزشمند از اهمیت زیستی بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی ترجونگ، سوزبادترموهیگرومتریک وTHI وضعیت آسایشی و بیوکلیمایی این منطقه؛ مورد بررسی واقع شده ؛ تقویم بیوکلیمایی منطقه در طول سال با توجه به شاخص های زیست اقلیمی تعیین گردیده و بازه زمانی مناسب برای انجام فعالیتهای مرتبط با طبیعت گردی و اکوتوریسم به لحاظ شرایط آسایشی در طول سال مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش در بیش از ۷۵ درصد از شاخصها ماههای فروردین، اردیبهشت و مهر دارای شرایط آسایشی می باشند و در ۵۰ درصد از شاخصها نیز دو ماه شهریور و آبان دارای شرایط آسایشی می باشند. ماههای تیر، مرداد، آذر، دی، بهمن و اسفند طبق هیچ کدام از شاخصها در وضعیت آسایشی واقع نمی شوند.