سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد باعقیده – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم سبزوار
رسول ابویسانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
صادق زمانی –

چکیده:

منطقه حفاظت شده دربادام در شمال شرق استان خراسان رضوی در فاصله ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قوچان در همجواری با منطقه حفاظت شده تندوره در مجاورت با کشور ترکمنستان واقع شده است .این منطقه به دلیل برخورداری ازمنابع آبی فراوان دارای پوشش گیاهی و جانوری قابل توجه و ارزشمند می باشد .در این مطالعه ؛ از طریق شاخص های ترجونگ ، بیکر PMV و PET شرایط اقلیم آسایشی منطقه حفاظت شده د ربادام در جهت توسعه طبیعت گردیاکوتوریسم ) ارزیابی گردیده و ماههای اردیبهشت ، شهریور و مهر به عنوان مساعدترین و مناسبترین شرایط اقلیمی جهت فعالیتهای مرتبط با طبیعت گردی مشخص گردیده است. نتایج حاصله از محاسبه و ارزیابی شاخص های دمایی فیزیولوژیک بکار رفته در این مطالعه نشان می دهد که دوره مطلوب اقلیم آسایشی منطقه مورد مطالعه منطبق بر ۶ ماهه گرم سال می باشد ؛ بطوریکه بر اساس شاخص ترجونگ در ماههای خرداد ، تیر و مرداد و بر اساس شاخص بیکر ، ماههای اردیبهشت ،خرداد ، شهریور و مهر شرایط آسایشی و شاخص PMVماههای اردیبهشت و مهر را به عنوان محدوده های آسایشی تعیین نموده است.نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای منطقه بر اساس شاخص های مختلف از تطابق مناسبی با یکدیگر برخوردار است و بهره مندی از ویژگیهای طبیعی منطقه در جهت طبیعت گردی را در بازه مناسبی در برگرفته است . محدوده زمانی تعیین شده بر اساس شاخص های اقلیم آسایشی برای انسان ؛ همزمان با شرایط مناسب جهت انجام اعمال شاخصی در طبیعت گردی همچون پرنده نگری ؛ مشاهده و مطالعه گیاهان ؛ کوه نوردی ؛ بهره مندی از چشم اندازهای طبیعی و … است که ذائقه های متفاوتی از سلایق طبیعت گردان را پوشش می دهد.