سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کبری شجاعی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

تنوعات زمانی مکانی آب و هوا یک پتانسیل قوی برای گردشگری است اکثرگردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری ملاحظات اقلیمی را مورد توجه قرارمیدهند گردشگران معمولا درجستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که دران فرد هیچگونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد دراین پژوهش از داده های هواشناسی ایستگاه ابادان طی دوره آماری ۱۶ ساله ۲۰۰۵-۱۹۹۰ و شاخص دمای معادل فیزیولوژیک pet و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده pmv برای ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی ابادان استفاده شده است نتایج بدست آمده نشان داد که شرایط مطلوب اقلیم اسایشی درشهر ابادان بصورت دو دوره مجزا دراواسط پاییز و دراواخر زمستان واقع شده است طول این دوره که بهترین زمان برای گردشگری توصیه می شود ۵ ماه است