سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز پروانه – دانشیار جغرافیایی دربرنامه ریزی محیطی
مهدی مهدی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

شهرستان پلدخت با دارا بودن ۴۷/۵ کیلومتر مربع عرصه تالابی درجنوب استان لرستان به عنوان شهر تالاب های لرستان مشهور میب اشد قبل از هر استفاده ای از یک منبع آگاهی از قابلیت ها و توان آن منبع ضروریست تا سیاستگزاری و برنامه ریزی براساس توان منبع بصورت پایدار انجام شودشناخت توان آسایش بیوکلیماتیک درمناطق مختلف جغرافیایی می تواند نقش بسیارمهمی درآمایش سرزمین ودرنهایت به توسعه مناطق محروم کمک کنددراین پژوهش به بررسی آسایش انسانی تالابهای ۱۱ گانه شهرستان پلدخت ربراساس مدلهای زیست اقلیمی ترجونگ پرداخته شدها ست تا براساس این مدل زیست اقلیمی به یک دید نسبت شرایط آسایش انسانی دست یافت نتایج بررسی شاخص زیست اقلیمی ترجونگ بیانگر این نکته است که اقلیم تالاب های پلدختر فاقد ماه های فوق العاده داغ بسیار داغ فوق العاده سرد بسیار سرد و ماورای سرد می باشد.