سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاشم جهانگیر – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اصفهانی –

چکیده:

دراین مقاله روشی برای ارزیابی شدت خسارتها درسازه های تیری ارایه میشود این روش برپایه انرژی سیگنالهای به دست امده از پاسخ های دینامیکی سازه بنا شده است شکل مودهای ارتعاشی و کرنشهای مودال سازه درحالت اسیب دیده و اسیب ندیده به عنوان سیگنالهای ورودی تبدیل موجک درنظر گرفته میشوند سپس با استفاده ازسیگنال جزئیات به دست آمده از این تبدیل به ارزیابی شدت خسارت ها درمرحله های مختلف پرداخته میشود خسارتهای ساختگی تکی دوتایی و سه تایی به صورت ترکهایی با ارتفاع های مختلف درمقطع تیر برای ارزیابی توانایی روش پیشنهادی بررسی شده اند نتیجه بررسی ها نشان میدهد کهکرنشهای مودی نسبت به شکل مودهای ارتعاشی حساسیت بیشتری به خسارت دارند و می توان از شاخص خسارت ارایه شده دراین مقاله برای ارزیابی شدت خسارتها درسازه های تیری بهره جست