سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی قنوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف
پویا نجف – دانشجویکارشناسی ارشدمهندسی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف
میقات حبیبیان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی تصادفات و به ویژه شمار بالای تصادفات جاده های برون شهری ایران مطالعه در این مورد امری ضروری است دراین مطالعه تصادفات واژگونی جاده های برون شهری کشور مورد بررسی قرارگرفته است میزان خطرآفرینی انواع مختلف وسایل نقلیه سواری موجود در کشور با توجه به مفهوم شاخص خطر و با کمک وزن دهی به انواع مختلف تصادفات فوتی ، جرحی و خسارتی مشخص شده اند مقادیر میانگین و واریانس شاخص خطر حاصل از تصادفات واژگونی برای هر نوع خودرو مشخص گردیده و عملکرد خودروهای مختلف داخلی و خارجی در تصادفات واژگونی مقایسه شده اند. سپس با توجه به بهترین توزیع آماری حاکم بر مقادیر شاخص خطر خودروها در دسته ای با توزیع یکسان قرارگرفته و نحوه تاثیر پارامترهایی چون وزن، طول بدنه خودرو، حجم موتور، حداکثر سرعت و شتاب صفر تا صد بررسی شده اند.