سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعبدالمهدی میرپور – دانشجوی کارشناشی ارشد، سازه های هیدرولیکی
مجتبی خلیلی زاده –
مهرداد فریدونی –

چکیده:

پروژه های آبرسانی در مراحل مختلف طراحی، بهره برداری و بازسازی دارای معیارهای مختلفی جهت تصمیم گیری و انتخاب گزینه برتر می باشند. لذا در این تحقیق به ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از معیارهای اصلی طراحی هیدرولیکی و GIS در منطقه منصورآباد لارستان پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از نرم افزارهای تحلیل هیدرولیکی مناسب، به تحلیل سناریوهای بهبود (۴ سناریو) با هدف برآورده نمودن معیارهای اصلی طراحی شبکه های توزیع آب شامل قابلیت انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان و کمینه کردن هزینه های اقتصادی پرداخته شد. سپس اقدام به انتخاب بهترین سناریو جهت بهینه سازی بهره برداری از شبکه های آبرسانی گردید. در نهایت سناریو انتخاب شده با استفاده از داده های شبکه توزیع نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده کارایی این روش جهت ارزیابی شبکه های توزیع آب می باشد.