سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده مائده کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
مهدی وفاخواه – استادیار گروه آبخیزداری – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تر
محمد حسین مهدیان – دانشگاه سازمان تحقیقات – آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده:

مطالعه نفوذ به منظور مدیریت پایدار پروژه‌های آتی ضروری می‌باشد. ازآنجاکه اندازه‌گیری نفوذ در عرصه هزینه بر و مستلزم صرف زمان زیاد است، لذا از مدل‌های مختلف برای برآورد مقدار نفوذ استفاده می‌شود که صرف‌نظر از انتخاب مدل کار را، گام اول در استفاده از آن‌ها، تعیین پارامترهای نفوذ می‌باشد. از طرفی شبکه‌های عصبی مصنوعی در دهه‌های اخیر به طور گسترده‌ای در مطالعات هیدرولوژی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ولی در ابتدا مقدار نفوذ با اندازه‌گیری مستقیم به روش استوانه مضاعف و در ۲۱ وقت تعیین‌شده و سپس پارامترهای مدل کوستیاکوف با استفاده از نرم‌افزار Infilt محاسبه گردید . در مرحله بعد شبکه‌های عصبی مصنوعی به منظور تخمینی پارامترها در نرم‌افزار Statistica پی‌ریزی گردیدند. نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق نشان داد که شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌تواند به‌طور موفقیت‌آمیزی در تخمین پارامترهای مدل کوستیاکوف به کار برده شوند.