سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا وحیدی – هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشگاه جیرفت

چکیده:

جدید ترین و شاید بحرانی ترین تهدید زیست محیطی علیه کره زمین، کاملا نامحسوس بوده و به چشم نمی آید! این تهدید ناشی از یک ماده سمی نیست! تشعشعات رادیواکتیو هم نیست! بلکه در واقع موضوع به ظاهر ساده تغییرات آب وهوایی است. خطرات ناشی از این موضوع به سختی قابل درک است و حتی ممکن است بیشتر شبیه یک شوخی به نظر برسد. اما، مسئله و نکته مهم اینجاست : در قرن آینده، سیاره زمین گرمتر خواهد شد بطوریکه احتمالا طی ۳۰ یا ۴۰ سال آینده آب و هوای زمین بطور میانگین ۴/۵درجه سانتیگراد گرمتر از آنچه امروز است خواهد شد.تغییر اقلیم از پدیده هایی است که آینده جهان را با تهدید مواجه نموده است. پدیده گرمایش جهانی در حال وقوع و اقلیم در حال تغییر است. تغییرات اقلیمی در طول دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین موضوعات زیست محیطی در محافل مختلف مطرح گردیدهاست. ارزیابی شاخص هایی نظیر آلودگی آب وهوا، کاهش تولید منابع خاک، تخریب منابع، جنگل زدایی و سایر موارد مشابه نظیر مسئله گرم شدن کره زمین به لحاظ افزایش و تراکم گازهای گلخانه ای بسیار حائز اهمیت است. وقوع چنینپدیده هایی می تواند اثرات متفاوتی در زندگی بشر روی کره زمین از جمله اسکان بشر، تولیدات کشاورزی و استفاده از انرژی و سایر عوامل وابسته داشته باشد