سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی رحیمی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
باقر عمادی – استادیار گروه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انرژی مورد نیاز برای تولید چغندر قند از منابع مختلف تأمین می شود. موتور و کارگر از منابع عمده تأمین کننده انرژی مورد نیاز برای تولید چغندرقند در ایران محسوب می شوند. این تحقیق به منظور تعیین میزان انرژی مورد نیاز و سهم هر یک از منابع تأمین کننده انرژی در تولید چغندر قند و برآورد شاخص های انرژی به اجرا در آمد. این مطالعه در سطح مزارع چغندرقند شرکت سهامی زراعی خضری، انجام گرفت. نسبت انرژی ۶٫۹۵ ، بهره وری انرژی Kg/MJ 0.4 و بازده انرژی MJ/ha 647339 محاسبه شد. انرژی الکتریسیته برای آبیاری با ۶۱۹۲۲ مگاژول ۵۷ درصد از انرژی مصرفی را به خود اختصاص می دهد. انر ژی نهاده ها و سوخت به ترتیب با ۲۷۱۶۴٫۵ و ۱۰۸۵۰٫۹ مگاژول در رتبه های بعدی از نظر مصرف انرژی قرار دارند. نیروی کارگری با داشتن ۱ درصد از سهم انرژی مصرفی کمترین میزان را داراست