سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه قشلاقی – کارشناس ارشد شیلات
رضا فیض – بخش متخصص اقتصاد و مدیریت آبزیان

چکیده:

شاخص های توسعه در فرآیند توسعه اقتصادی چگونگی موضوع توسعه یافتگی را ترسیم می نماید .در این خصوص به بحث پیرامون توسعه یافتگی بر پایه تولید زیستی میکرو جلبک در مناطق جنوبی کشور پرداخته و این تولید خود به عنوان ماده اولیه جهت سوخت های زیستی و یک فعالیت تجدید پذیر ارائه شده است. تولید می تواند در صورت پایداری و همساز با شرایط اکولوژیکی منطقه به عنوان تأثیرگذار بر روی بهبود درآمدهای شاغلین منطقه و همچنین بهبود شرایط اقتصادی ساکنین مناطق جنوبی کشور و اشتغال به عنوان شاخص اجتماعی و همچنین بهبود سطح آموزش و نهایتاً بهبود در رفاه عمومی گردد. در این مقاله به صورت تحلیلی ارائه شده و سعی گردیده که این روابط مورد بررسی قرار گیرد