سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه سلیمانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
فرشته قاسم زاده – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا سیاره – گروه زمین شناسی زیستی محیطی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،

چکیده:

به منظور ارزیابی کیفی منابع آب مصرفی منطقه ی غرب کوهسرخ شهرستان کاشمر، تعداد ۷ نمونه ی آب از این منطقه مورد آنالیز شیمیایی به روش ICP-MS و مطالعه عناصر سمی قرار گرفت. نتایج آنالیز شیمیایی نمونه های آب نشان می دهد که در برخی نمونه ها از قبیل KB-3 و KR-1 غلظت عناصر سمی همچون ارسنیک و آنتیموان، و در نمونه های آب KB-2,KB-1 و KB-4 غلظت آنتیموان بیش از حد مجاز استاندارد جهانی (WHO) بوده و از این نظر آلوده تشخیص داده می شوند. از طرف دیگر با بررسی و تعیین شاخص فلزی (MI) و شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI)، مشخص شد که بیش از ۷۰ درصد منابع آب روستاهای منطقه از لحاظ مصرف غیر قابل شرب می باشند.