سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

زهره حسینی سیاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

توجه به افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و تاثیرات نامطلوب آن بر روی ارگان های مختلف بدن و با توجه به اینکه بسیاری ازعوارض با شدت چاقی ارتباط داشته و معمولا با کاهش وزن از شدت آنها کاسته شده و یا به کل حذف می گردد و از سوی دیگر با توجه به عوارض سوء تغذیه و لاغری در کودکان از جمله تضعیف سیستم ایمنی بدن ، عفونت های مکرر ، نارسایی رشد ، کوتاهی قد و تاخیر در بلوغ و …. ، لذا شناسایی موارد لاغری ، چاقی و اضافه وزن و تعیین شیوع آنها در کودکان حائز اهمیت بوده و دراین راستا از شاخص توده بدنیBody Mass Index)BMI بعنوان یک ابزار غربالگری مناسب استفاده می شود . زیرا که رایجترین و مهمترین راهنما بوده و رابطه زیادی با مقدار چربی بدنی در کودکان و بزرگسالان دارد . دراین مطالعه مقطعی ۲۳۲۱ نفر از دانش آموزان دبستانی شهر بهبهان از مدارسی که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند مورد اندازه گیری قد و وزن قرار گرفتند وBMI آنان محاسبه شد و سپس بر روی نمودارهای صدکBMI که مخصوص سن و جنس است منتقل گردیده و نتایج زیر حاصل گردید میزان شیوع کلی چاقی ، اضافه وزن و لاغری به ترتیب ۹/۳ ، ۱۲/۱ درصد و ۱۲/۳۲ درصد به دست آمد به این ترتیب ۲۱/۴ درصد از دانش آموزان مورد مطالعه دارای وزن بیش از حد نرمال بودند همچنین ارتباط آماری معنی داردر وضعیت چاقی بین گروه پسران و دختران وجود ندارد اما در وضعیت اضافه وزن و لاغری تفاوت آماری معنی داری بین پسران و دختران مورد مطالعه وجود دارد