سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس عابداصفهانی – مری گروه شیمی دانشگاه آزاد خوراسگان
حسین امینی – کارشناس ارشد آلودگی خاک
مریم اعرج شیروانی – کارشناس آزمایشگاه صنایع غذایی

چکیده:

گسترش فضای سبز با گونه های مناسب گیاهی دراطراف منبع انتشارمیتواند سبب کاهش آلودگی هوا گرد د انتخاب گونه های مناسب گیاهی برای گسترش فضای سبز بسیارمهم می باشد دراین مطالعه شاخص تحمل آلودگی هوا APTI گونه های مختلف گیاهی براساس پارامترهای بیوشیمیایی محاسبه گردید بین ۹ گونه مختلف گیاهی بیشتری شاخص تحمل الودگی هوا درتوت تعیین گردید همچنین مقدار ته نشست گردوغبار برروی سطح برگ گونه های مختلف گیاهی نیز مورد بررسی قرارگرفت بیشترین و کمترین ته نشست به ترتیب درتوت و ارغوان مشاهده گردید.